Relativní atomová a molekulová hmotnost

 

1. Vypočítejte skutečnou hmotnost atomu:

 • a) vodíku, je-li Ar (H) = 1,01
 • b) hliníku, je-li Ar (Al) = 26,98
 • c) železa, je-li Ar (Fe) = 55,85
 • d) stříbra, je-li Ar (Ag) = 107,90

 

2. Vypočtěte relativní atomovou hmotnost, je-li skutečná hmotnost atomu:

 • a) hořčíku Mg, je-li jeho skutečná hmotnost 4,04·10-26 kg
 • b) chromu Cr, je-li jeho skutečná hmotnost 8,63·10-26 kg
 • c) uranu U, je-li jeho skutečná hmotnost 3,95·10-25 kg

 

3. Vypočtěte relativní molekulovou hmotnost molekuly:

 • a) dusíku N2, je-li Ar (C) = 14,01
 • b) fosforu P4, je-li Ar (P) = 30,97
 • c) síry S8, je-li Ar (S) = 32,06
 • d) oxidu uhelnatého CO, je-li Ar (C) = 12,01 a Ar (O) = 16,00
 • e) kyseliny dusičné HNO3, je-li Ar (H) = 1,01, Ar (N) = 14,01 a Ar (O) = 16,00
 • f) hydroxidu vápenatého Ca(OH)2, je-li Ar (Ca) = 40,08, Ar (O) = 16,00 a Ar (H) = 1,01
 • g) bromidu hlinitého AlBr3, je-li Ar (Al) = 26,98 a Ar (Br) = 79,90
 • h) benzenu C6H6, je-li Ar (C) = 12,01 a Ar (H) = 1,01
 • i) chloroformu CHCl3, je-li Ar (C) = 12,01, Ar (H) = 1,01 a Ar (Cl) = 35,45
 • j) glukosy C6H12O6, je-li Ar (C) = 12,01, Ar (H) = 1,01 a Ar (O) = 16,00

 

4. Vypočtěte skutečnou hmotnost molekuly:

 • a) ozonu O3, je-li Ar (O) = 16,00
 • b) boru B12, je-li Ar (B) = 10,81
 • c) oxidu železitého Fe2O3, je-li Ar (Fe) = 55,85 a Ar (O) = 16,00
 • d) kyseliny chloristé HClO4, je-li Ar (H) = 1,01, Ar (Cl) = 35,45 a Ar (O) = 16,00
 • e) pyritu FeS2, je-li Ar (Fe) = 55,85 a Ar (S) = 32,06
 • f) jodičnanu draselného KIO3, je-li Ar (K) = 39,10, Ar (I) = 126,90 a Ar (O) = 16,00
 • g) azidu sodného NaN3, je-li Ar (Na) = 22,99 a Ar (N) = 14,01
 • h) acetylenu C2H2, je-li Ar (C) = 12,01 a Ar (H) = 1,01
 • i) sacharosy C12H22O11, je-li Ar (C) = 12,01, Ar (H) = 1,01 a Ar (O) = 16,00
 • j) kofeinu C8H10N4O2, je-li Ar (C) = 12,01, Ar (H) = 1,01, Ar (N) = 14,01 a Ar (O) = 16,00

 

Řešení:

1. a) 1,6776·10-27 kg b) 4,48·10-26 kg c) 9,277·10-26 kg d) 1,792·10-25 kg 2. a) 24,32 b) 51,96 c) 237,81 3. a) 28,02 b) 123,88 c) 256,48 d) 28,01 e) 63,02 f) 74,10 g) 266,68 h) 78,12 i) 119,37 j) 180,18 4. a) 4,80·10-26 kg b) 1,29·10-25 kg c) 1,59·10-25 kg d) 1,00·10-25 kg e) 1,20·10-25kg f) 2,14·10-25kg g) 6,50·10-26 kg h) 2,60·10-26 kg i) 3,42·10-25 kg j) 1,94·10-25 kg.