Periodická tabulka

Periodická soustava prvků (též periodická tabulka) je grafické uspořádání všech známých chemických prvků do tabulky. Jsou řazeny podle jejich rostoucího atomového čísla a podobných vlastností.

Prvky lze třídit do skupin (svisle) nebo do period (vodorovně).

Periody se značí číslicemi 1-7 nebo písmeny K-Q. Z tohoto označení lze zjistit valenční vrstvu každého prvku.

Skupiny se dělí na hlavní (A) a vedlejší (B), oboje se pak dále dělí římskými čísly I-VIII. Z tohoto označení lze zjistit počet valenčních elektronů každého prvku.

 

Některé skupiny mají své názvy:

I.A skupina - Alkalické kovy (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)

II.A skupina - Kovy alkalických zemin (Ca, Sr, Ba, Ra)*

III.A skupina - Triely (B, Al, Ga, In, Tl)

IV.A skupina - Tetrely (C, Si, Ge, Sn, Pb)

V.A skupina - Pentely (N, P, As, Sb, Bi)

VI.A skupina - Chalkogeny (O, S, Se, Te, Po)

VII.A skupina - Halogeny (F, Cl, Br, I, At)

VIII.A skupina - Vzácné plyny (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

Prvky s protonovým číslem větším než 92 se nazývají transurany.

 

Základem pro tvorbu periodické soustavy byl periodický zákon:

,,Vlastnosti prvků jsou periodicky závislé na jejich protonovém čísle''

Autorem periodického zákona i soustavy je ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev

 

-----------------------

*Be, Mg se vyčleňují