Molární zlomek


1. Jaký je molární zlomek dusíku v:

 • a) amoniaku NH3
 • b) hydrazinu N2H4
 • c) chloridu amonném NH4Cl
 • d) dichromanu amonném (NH4)2Cr2O7
 • e) kyselině dusičné HNO3
 • f) dusičnanu měďnatém Cu(NO3)2
 • g) nitrobenzenu C6H5NO2


2. Jaký je molární zlomek kyslíku v:

 • a) molekule kyslíku O2
 • b) vodě H2O
 • c) peroxidu vodíku H2O2
 • d) superoxidu cesném CsO2
 • e) oxidu křemičitém SiO2
 • f) kyselině sírové H2SO4
 • g) glukose C6H12O6


3. Kolik atomů tvoří sloučeninu, která:

 • a) obsahuje 3 atomy H, jehož x = 0,429
 • b) obsahuje 1 atom O, jehož x = 0,071
 • c) obsahuje 1 atom S, jejíž x = 0,143
 • d) obsahuje 3 atomy Cl, jehož x = 0,600
 • e) obsahuje 1 atom Fe, jehož x = 0,250
 • f) obsahuje 3 atomy U, jehož x = 0,273
 • g) obsahuje 2 atomy Al, jehož x = 0,118


4. Ze znalostí výsledků z předcházející úlohy rozhodněte, zda se může jednat o následující sloučeniny:

 • a) kyselinu fosforečnou H3PO4
 • b) fenol C6H5OH
 • c) sulfid sodný Na2S
 • d) chloroform CHCl3
 • e) zelenou skalici FeSO4 · 7 H2O
 • f) smolinec U3O8
 • g) síran hlinitý Al2(SO4)3

 

Řešení:

1. a) 0,25 b) 0,33 c) 0,17 d) 0,11 e) 0,20 f) 0,22 g) 0,07 2. a) 1,00 b) 0,33 c) 0,50 d) 0,67 e) 0,67 f) 0,57 g) 0,25 3. a) 7 b) 14 c) 7 d) 5 e) 4 f) 11 g) 17 4. a) ne b) ne c) ne d) ano e) ne f) ano g) ano