Molární hmotnost


1. Jaká je molární hmotnost:

 • a) difosfanu P2H4, je-li M (P) = 30,97 g·mol-1 a M (H) = 1,01 g·mol-1
 • b) hydroxidu železitého Fe(OH)3, je-li M (Fe) = 55,85 g·mol-1, M (O) = 16,00 g·mol-1 a M (H) = 1,01 g·mol-1
 • c) thiokyanatanu draselného KSCN, je-li M (K) = 39,10 g·mol-1, M (S) = 32,06 g·mol-1, M (C) = 12,01 g·mol-1 a M (N) = 14,01 g·mol-1?
 • d) anilinu C6H5NH,,, je-li M (C) = 12,01 g·mol-1, M (H) = 1,01 g·mol-1 a M (N) = 14,01 g·mol-1?


2. V kádince máme 375,6 g 0,5% roztoku halogenidu stříbrného. Roztok obsahuje 6,022·1021 částic. O který halogenid se jedná?


3. Sumární vzorec oxidu je X2O3 (X je neznámý prvek). O jaký oxid se jedná, jestliže 8 g tohoto oxidu tvoří 3,17·1022 částic?


4. V kádince máme 100 g 20% roztoku jednosytného hydroxidu. Látkové množství tohoto hydroxidu je 0,356 molu. O který hydroxid se jedná?


5. V nádobě máme 1 litr oxidu dusíku o hmotnosti 2 g při teplotě 273,15 K a tlaku 101,325 kPa. O který oxid dusíku se jedná?


6. Pro reakci bylo použito 470 g plynu o objemu 350 litrů. Reakce probíhala při teplotě 0 °C a tlaku 1 atm. O který plyn se jednalo, jestliže víme, že šlo o plynný alkan?


7. Jaká je hmotnost:

 • pyritu FeS2, který je tvořen 1,631·1022 částicemi?
 • glycinu CH2(NH2)(COOH), který je tvořen 1,269·1023 částicemi?
 • Mohrovy soli (NH4)2Fe(SO4)2 · 6 H2O, který je tvořen 1,216·1022 částicemi?

M (H) = 1,01 g·mol-1, M (C) = 12,01 g·mol-1, M (N) = 14,01 g·mol-1, M (O) = 16 g·mol-1, M (S) = 32,06 g·mol-1, M (Fe) = 55,85 g·mol-1, M (Cu) = 63,55 g·mol-1?


8. Jaká je hmotnost (při teplotě T = 273,15 K a tlaku p = 101 325 Pa):

 • oxidu uhelnatého CO o objemu 6,598 litrů?
 • acetylenu C2H2 o objemu 0,181 litrů?
 • formaldehydu CH2O o objemu 5,682 litrů?

M (H) = 1,01 g·mol-1, M (C) = 12,01 g·mol-1, M (O) = 16 g·mol-1


9. Jaký je objem (při teplotě t = 0 °C a tlaku p = 1 atm.):

 • 19,05 g xenonu Xe
 • 25,98 g sulfanu H2S
 • 1366,82 g Freonu 12 CCl2F2

M (H) = 1,01 g·mol-1, M (C) = 12,01 g·mol-1, M (F) = 19,00 g·mol-1, M (S) = 32,06 g·mol-1, M (Cl) = 35,45 g·mol-1, M (Xe) = 131,3 g·mol-1


10. Z výše vypočítaných hodnot dále vypočtěte hustotu oxidu uhelnatého, acetylenu, formaldehydu, xenonu, sulfanu a Freonu 12 při teplotě 273,15 K a tlaku 101,325 kPa.


Řešení:

1. a) 65,98 g·mol-1 b) 106,88 g·mol-1 c) 97,18 g·mol-1 d) 92,13 g·mol-1 2. Bromid stříbrný AgBr 3. Oxid chromitý Cr2O34. Hydroxid draselný KOH 5. Oxid dusný N2O 6. Ethan C2H67. a) 3,25 g b) 15,82 g c) 7,92 g 8. a) 8,25 g b) 0,21 g c) 7,62 g 9. a) 3,25 l b) 16,78 l c) 253,22 l 10. a) 1,25·10-3 g·cm-3 b) 1,16·10-3 g·cm-3 c) 1,34·10-3 g·cm-3d) 5,86·10-3 g·cm-3 e) 1,55·10-3 g·cm-3 f) 5,40·10-3 g·cm-3