Molarita a molalita


1. Jaká je molární koncentrace roztoku vzniklého rozpuštěním:

 • a) 1,02 g jodu I2 v 200 ml ethanolu?
 • b) 4,85 g hydroxidu draselného KOH v 50 ml vody?
 • c) 94,69 g chloridu sodného NaCl v 1,5 litru vody?
 • d) 6,46 g glukosy C6H12O6 v 17 ml vody?
 • e) 3,6 g bromu Br2 v 375 ml vody?

M (H) = 1,01 g·mol-1   M (C) = 12,01 g·mol-1   M (O) = 16,00 g·mol-1   M (Na) = 22,99 g·mol-1   M (Cl) = 35,45 g·mol-1   ρρρM (K) = 39,10 g·mol-1   M (Br) = 79,90 g·mol-1   M (I) = 126,90 g·mol-1  


2. Jaká je hmotnost:

 • a) bromidu stříbrného AgBr rozpuštěného ve 100 ml jeho 0,03M vodného roztoku?
 • b) alaninu CH3CHNH2COOH rozpuštěného ve 4 ml jeho 0,08M vodného roztoku?
 • c) kyseliny benzoové C6H5COOH rozpuštěné v 350 ml jejího 0,92M vodného roztoku?
 • d) bílého fosforu P4 rozpuštěného v 43 ml jeho 0,12M sirouhlíkového roztoku?
 • e) fosforečnanu vápenatého Ca3(PO4)2 rozpuštěného v 1,25 litrech jeho 1,37M vodného roztoku? 

M (H) = 1,01 g·mol-1   M (C) = 12,01 g·mol-1   M (N) = 14,01 g·mol-1   M (O) = 16,00 g·mol-1   M (P) = 30,97 g·mol-1   M (Ca) = 40,08 g·mol-1   M (Br) = 79,90 g·mol-1   M (Ag) = 107,90 g·mol-1


3. V odměrné baňce (o objemu 250 ml) chceme připravit 1,5M roztok modré skalice CuSO4 · 5 H2O. Kolik gramů ji potřebujeme?

M (H) = 1,01 g·mol-1   M (O) = 16,00 g·mol-1   M (S) = 32,06 g·mol-1   M (Cu) = 63,55 g·mol-1


4. Jaký je počet molekul:

 • a) dusičnanu stříbrného AgNO3 v 12 ml jeho 0,03M vodného roztoku?
 • b) jodidu draselného KI v 600 ml jeho 0,82M vodného roztoku?
 • c) dusičnanu amonného NH4NO3 v 350 ml jeho 1,26M vodného roztoku?
 • d) chloridu železitého FeCl3 v 77 ml jeho 2·10-3M vodného roztoku?
 • e) fluoresceinu C20H12O5 v 18,35 litrech jeho 5·10-6M vodného roztoku?


5. Jaká je molální koncentrace:

 • a) 0,2 g jodu I2 ve 250 ml ethanolu?
 • b) 37,5 g pentahydrátu síranu měďnatého CuSO4 · 5 H2O v 375 ml vody? 
 • c) 1,5 g síry S ve 180 ml sirouhlíku?
 • d) 0,01 g manganistanu draselného KMnO4 v 55 ml vody?
 • e) 6 g bromu Br2 ve 2 l vody? 

M (H) = 1,01 g·mol-1   M (O) = 16,00 g·mol-1   M (S) = 32,06 g·mol-1   M (K) = 39,10 g·mol-1   M (Mn) = 54,94 g·mol-1   M (Cu) = 63,55 g·mol-1   M (Br) = 79,90 g·mol-1   M (I) = 126,90 g·mol-1    (Cl) = 35,45 g·mol-1   ρ (EtOH) = 0,79 g·cm-3   ρ (H2O) = 1 g·cm-3   ρ (CS2) = 1,26 g·cm-3

 

Řešení:

1. a) 0,02 M b) 1,73 M c) 1,08 M d) 2,11 M e) 0,06 M 2. a) 0,56 g b) 28,5 mg c) 39,33 g d) 639 mg e) 0,52 kg 3. 93,64 g 4. a) 2,17·1020 b) 2,96·1023 c) 2,66·1023 d) 9,27·1019 e) 5,53·1019 5. a) 3,99·10-3 mol·kg-1 b) 0,4 mol·kg-1 c) 0,21 mol·kg-1 d) 1,315·10-3 mol·kg-1 e) 18,77·10-2 mol·kg-1