Látkové množství


1. Jaké je látkové množství:

 • a) 1 000 atomů železa
 • b) 2,5 milionů molekul ozonu
 • c) 20 miliard molekul kyseliny trihydrogenfosforečné
 • d) 7,25·1015 molekul oxidu železnato-železitého
 • e) 4,31·1020 molekul formaldehydu
 • f) 8,62·1023 molekul kyseliny acetylsalicylové
 • g) 9,25·1025 molekul adenosintrifosfátu
 • h) 6,02·1033 molekul luciferinu


2. Jaký počet atomů a molekul je obsaženo v:

 • a) 2,32·10-5 molech oxidu uhelnatého CO
 • b) 0,95 molech bromidu železitého FeBr3
 • c) 1,14 molech chlorečnanu draselného KClO3
 • d) 2,50 molech kyseliny octové CH3COOH
 • e) 15,23 molech sacharosy C12H22O11
 • f) 21,08 molech naftalenu C10H8
 • g) 113,56 molech trinitrotoluenu C6H2CH3(NO2)3
 • h) 8,57·103 molech alaninu CH3C(COOH)(NH2)


3. Jaký objem (t = 0 °C, p = 101 325 Pa) má:

 • a) 0,25 molu fluoridu sírového
 • b) 3 moly oxidu dusičitého
 • c) 12 molů acetylenu
 • d) 3,5·10molů dichlordifluormethanu
 • e) 6,03·1022 atomů neonu
 • f) 2,56·1024 molekul oxidu siřičitého
 • g) 1,20·1026 molekul propanu
 • h) 7,95·1015 molekul amoniaku


4. Jaké látkové množství zaujímá (t = 0 °C, p = 101 325 Pa):

 • a) 11,20 litrů kyslíku
 • b) 224,00 litrů butanu
 • c) 1,25·10litrů fosfanu
 • d) 3,76·10litrů chlorovodíku


Řešení:

1. a) 1,66·10-21 mol b) 4,15·10-18 mol c) 3,32·10-14 mol d) 1,20·10-8 mol e) 7,16·10-4 mol f) 1,43 mol g) 1,54·102 mol h) 10,00·109 mol 2. a) 1,40·1019 molekul b) 5,72·1023 molekul c) 6,87·1023 molekul d) 1,51·1024 molekul e) 9,17·1024 molekul f) 1,27·1025 molekul g) 6,84·1025 molekul h) 5,16·1029 molekul 3. a) 5,6 litrů b) 67,2 litrů c) 268,8 litrů d) 78 400 litrů e) 2,24 litrů f) 95,2 litrů g) 4 463,7 litrů h) 3,0·10-7 litrů 4. a) 0,5 mol b) 10 mol c) 5,58 mol d) 15 892,86 mol