Hmotnostní a objemový zlomek

 

1. Jaké je hmotnostní procento:

 • a) 5 g soli v 250 g roztoku?
 • b) 15 g cukru ve 100 g roztoku?
 • c) 2,5 g jodu v 75 g Lugolova roztoku?
 • d) 12 kg síry v 260 kg uhlí? 
 • e) 12 mg kyseliny acetylsalicylové v 1,75 g vzorku aspirinu?

 

2. Jaká je hmotnost:

 • a) pevného hydroxidu sodného rozpuštěného ve 150 g jeho 10% roztoku?
 • b) kyseliny chlorovodíkové obsažené v 1 kg jejího 35% roztoku?
 • c) kyseliny octové obsažené v 500 g 3 % roztoku (octu)?
 • d) peroxidu vodíku obsaženého v 45 g 10 % roztoku?
 • e) zlata v 4 kg horniny, ve které je zastoupeno v 2 %?

 

3. Jaká je hmotnost uhlí, síry a dusičnanu draselného v 5 kg střelného prachu, je-li procentuální složení:

 • a) v puškovém střelném prachu 75 % KNO3, 15 % C a 10 % S
 • b) v trhací prach forte 80 % KNO3 a 20 % C
 • c) v zápalnicovém prachu 75 % KNO3, 20 % C a 5 % S
 • d) v dělovém prachu 75 % KNO3, 12,5 % C a 12,5 % S

 

4. Vypočítejte procentuální zastoupení kyslíku v následujících sloučeninách a seřaďte je dle rostoucího hmotnostního procenta:

 • a) Voda H2O, je-li Ar (H) = 1,01 a Ar (O) = 16,00
 • b) Oxid železitý Fe2O3, je-li Ar (Fe) = 55,85 a Ar (O) = 16,00
 • c) Manganistan draselný KMnO4, je-li Ar (K) = 39,10, Ar (Mn) = 54,94 a Ar (O) = 16,00
 • d) Dichroman draselný K2Cr2O7, je-li Ar (K) = 39,10, Ar (Cr) = 52,00 a Ar (O) = 16,00
 • e) Diethylether (CH3CH2)2O, je-li Ar (C) = 12,01, Ar (H) = 1,01 a Ar (O) = 16,00

 

5. Kolik litrů zaujímají uvedené plyny v 1 m3 vzduchu?

 • a) Dusíku, je-li jeho objemové procento 78 %
 • b) Kyselíku, je-li jeho objemové procento 21 %
 • c) Argonu, je-li jeho objemové procento 0,93 %
 • d) Oxidu uhličitého, je-li jeho objemové procento 0,03 %

 

6. Jaké je objemové procento:

 • a) 3 ml rtuti smíšené s 50 ml vody?
 • b) 10 ml oleje v 150 ml směsi?
 • c) 50 ml bromu v 1,75 litrech bromové vody?
 • d) 50 ml ethanolu ve 100 ml směsi?

 

Řešení:

1. a) 2 % b) 15 % c) 3,3 % d) 4,6 % e) 0,7% 2. a) 15 g b) 0,35 kg c) 15 g d) 4,5 g 3. a) 3,75 kg KNO3, 0,75 kg C a 0,5 kg S b) 4 kg KNO3 a 1 kg C c) 3,75 kg KNO3, 1 kg C a 0,25 kg S d) 3,75 kg KNO3, 0,625 kg C a 0,625 kg S 4. a) 89 % b) 30 % c) 40 % d) 28 % e) 22 % 5. a) 780 l b) 210 l c) 9,3 l d) 0,3 l 6. a) 5,6 % b) 6,6 % c) 2,8 % d) 50 %