William Ramsay (2. 10. 1852 - 23. 7. 1916)

Skotský chemik a fyzik Objevitel vzácných plynů.

Ramsay získal vztah k vědecké práci zřejmě již ve své rodině. Jeho dědeček byl totiž chemikem a strýc geologem. Ramday studoval na univerzitě ve svém rodišti a v Tübingenu Zde obhájil doktorskou disertaci. V roce 1880 se stal profesorem chemie na univerzitě v Bristolu. V letech 1887-1912 působil jako profesor anorganické chemie na univerzitě v Londýně. Byl čestným členem Petrohradské AV a mnoha dalších vědeckých institucí Ramsay se zabýval nejprve anorganickou a později fyzikální chemií. V r. 1893 zveřejnil způsob určování molekulové hmotnosti kapalin z povrchového napětí. Nejvýznamnější však byly Ramsayovy objevy vzácných plynů. 13. 9 1894 objevil Ramsay nezávisle na Rayleighovi vzácný plyn - argon. Svůj objev oznámil na sjezdu britské přírodovědné společnosti v Oxfordu. Nový prvek, zvláštná bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, chemický nereagoval s žádným známým prvkem. Choval se zcela netečně. Podle toho pak také dostal svůj název. Již r. 1868 bylo spektrální analýzou objeveno na slunci helium, r. 1895 Ramsay a P. T. Cleve získali helium z minerálu kleveitu. Roku 1898 objevil s M. Traversem další vzácné plyny v atmosféže - krypton, xenon, neon. V roce 1904 zkoumal Ramsay spektrální analýzou rádiovou emanaci. Upoutala ho myšlenka Rutherforda a Soddyho, zda sama radiová emanace není také chemickým prvkem. Po zjištění její atomové hmotnosti a chemických vlastností ji zařadil mezi vzácné plyny. Později dostal nový prvek jméno radon. Pro zjištění atomové hmotnosti radonu sestrojil Ramsay r. 1910 speciální mikrováhy, na nichž bylo možné vážit objemy 0,1 mm4 sp řesností na 5 desetimiliardtin gramů. V roce 1904 jako první zjistil že při rozpadu rádiových sloučenin vzniká helimu - alfa záření. V posledních letech života se zabýval otázkou plynofikace kamenného uhlí a v r. 1912 přišel i s konkrétním návrhem. Ramsay se projevoval nejen jako nadaný vědec, ale i jako všestranný sportovec. Vynikal v boxu, plavání. Ve společnosti byl velice oblíbený. Za vykonané objevy a výsledky byl povýšen do šlechtického stavu. Roku 1904 mu byla udělena Nobelova cena za chemii, za objev vzácných plynů v atmosféře a za určení jejich místa v periodické soustavě prvků.