Victor Grignard (6. 5. 1871 – 13. 12. 1935)

Nobelovu cenu získal v roce 1912 za objev tzv. Grignardova činidla, kterým přispěl k rozvoji organické chemie.

Francouzský organický chemik Victor Grignard se narodil roku 1871. Studoval matematiku na univerzitě v Lyonu a pod vlivem svého profesora F. Barbiera přestoupil na studium chemie. Po ukončení studia se stal profesorem chemie na univerzitě v Lyonu, později působil na univerzitách v Besanconu a Nancy. V roce 1926 se stal členem Francouzské akademie věd. Na počátku své vědecké dráhy se Grignard věnoval pestré škále problémů organické chemie, později ale veškerou svou pozornost soustředil na vytváření účinných vazeb hořčíku v organických sloučeninách. Objevil novou metodu syntetizování organických sloučenin pomocí organických sloučenin hořčíku. Roku 1900 objevil, že reakcí kovového hořčíku s alkylhalogenidy nebo arylhalogenidy vznikají velmi reaktivní organokovové látky, které byly později pojmenovány Grignardovými činidly. Později se ukázalo, že tato činidla lze použít v organické syntéze, neboť velmi snadno reagují se všemi skupinami organických sloučenin, které nemají aktivní vodík. Na jeho počest byl pojmenován soubor metod syntézy organických sloučenin Grignardovými reakcemi. Mimo této oblasti se Grignard věnoval studiu tuků,hydrokarbidů, alkoholů, glykolů, dusičnanů, a kyselin, chemii terpenů a hliníkoorganických sloučenin,katalické hydrogenaci při nízkém tlaku. V letech 1915 – 1918 pracoval chemii vojenských otravných látek.