Theodore Wiliam Richards (31. 1. 1868 – 2. 4. 1928)

Nobelovu cenu získal v roce 1914 za přesné určení atomové hmotnosti velkého počtu prvků.

Americký chemik Theodore Wiliam Richards se narodil roku 1868 v rodině malíře. Studoval na Harvardově univerzitě, v letech 1888 – 1889 podnikl studijní cestu do Německa a po svém návratu se v roce 1901 stal profesorem a v roce 1903 vedoucím oddělení chemie na Harvardově univerzitě. Mimo jiné byl také členem mnoha světových vědeckých společností a institucí. Téměř polovinu svého života strávil Richards přesným určováním atomové hmotnosti chemických prvků. Již ve svých dvaceti letech se pokoušel určit atomovou hmotnost kyslíku a mědi. V letech 1888 – 1923 vypracoval novou revoluční metodu na určování atomové hmotnosti prvků, pomocí které určil atomovou hmotnost 21 prvků, především s vyšší atomovou hmotností. Roku 1902 experimentálně potvrdil absolutní přesnost Faradayova zákona, podle kterého množství látky vyloučené při elektrolýze je přímo úměrné chemickému ekvivalentu dané látky a množství elektrického náboje. Od roku 1905 se zabýval určováním měrného tepla, teploty roztoků a neutralizačního tepla, termochemickými konstantami látek. Richards objasnil mnohé problémy fyzikální chemie, zkoumal podvojné soli, elektrický odpor, tepelnou expanzi plynů. V roce 1913 přišel s jedním z prvních důkazů existence izotopů poté, co zjistil, že olovo z uranové a thoriové nemá stejnou atomovou hmotnost.