Robert Boyle (25. 1. 1627 - 31. 12. 1691)

Anglický přírodovědec, vynikající teoretik, experimentátor, filozof, jeden ze zakladatelů moderní analytické chemie. Jeho jméno bývá spojováno s utvářením vědeckých základů chemie. Boylovy požadavky na přísně objektivní, exaktní postup a cíl přírodovědného bádání měli převratný význam.

Narodil se roku 1627 v Lismoru v Irsku jako sedmý syn a třinácté dítě Rucharda Boyla, úspěšného statkáře alžbětínské doby. Zemřel roku 1691 v Londýně (pochován je ve Westminsteru). Již jako mladý zdědil po otci velké statky. Do roku 1654 žil v Irsku a zabýval se především náboženskými a filozofickými pracemi. Roku 1654 přesídlil do Oxfordu, pak do Cambridge a do Londýna. Zde se již plně venoval chemickému a fyzikálnímu studiu. K jeho nejvýznamějším dílům patří spis z roku 1661 - Skeptický chemik. Kniha je považována za základ, kterým se chemie odlišila od alchymie. Boyle zde zpochybnil aristotelovské a alchymistické chápání prvku a vyložil korpuskulární teorii. Dílo přispělo k oživení atomistických představ o hmotě a k postupnému vymezení pojmu prvek, sloučenina, směs. Boyle jasně definoval co je sloučenina a jaký je rozdíl mezi sloučeninou a směsí. Boylova experimentální činnost byla velice rozsáhlá. Při žíhání a spalování látek zjistil vážením přírůstek hmotnosti. Vysvětlil to tak, že korpuskule plamene přešly do žíhané látky. Tato představa nahrávala budoucím tvůrcům flogistonové teorie. Dále zkoumal sloučeniny fosforu, objevil kyselinu fosforečnou, připravil první zápalky. Zabýval se bioluminiscencí a použil rostlinná barviva jako indikátory. Kvantitativní pokusy s plyny ho přivedly r. 1662 k objevu vztahu mezi tlakem a objemem plynu (tzv. Boylův-Marriotův zákon). Roku 1666 vydal knihu "Hydrostatické paradoxy", v níž vysvětlil mnohé hydrostatické záhady. Všiml si též, že se voda vypařuje za každé teploty. Ve svých optických pracích se zmínil o barvách tenkých vrstev. V oboru elektřiny zjistil, že všechna tělesa se třením více zelektrizují, jsou-li napřed zahřáta. Zjistil také, že se elektrické a magnetické účinky projevují i ve vzduchoprázdném prostoru. Byl jedním z prvních iniciátorů královské společnosti v Londýně. V roce 1680 se stal jejím prezidentem. Boyle jako výtečný experimentátor však konstatováním úkazů přesnými pokusy pokládal svůj úkol za ukončený a o jejich vysvětlení se staral již méně.