Richard Martin Willstätter (13. 8. 1872 – 3. 8. 1942)

Nobelovu cenu získal v roce 1915 za výzkum rostlinných barev a zejména chlorofylu.

Německý organický chemik Richard Martin Willstätter se narodil roku 1872. Studoval přírodní vědy na univerzitě v Mnichově, kde byl žákem A. Baeyera. Zde patnáct let působil jako soukromý docent, vedoucí oddělení organické chemie a mimořádný profesor. V roce 1912 se stal profesorem na technice v Curychu a v letech 1912 – 1915 byl ředitelem Chemického ústavu císaře Wilhelma v Berlíně a profesorem na zdejší univerzitě. V roce 1939 na protest proti pronásledování Židů emigroval do Švýcarska. Úvodem své vědecké dráhy se Willstäter zabýval určováním struktury a syntézou rostlinných alkaloidů, hlavně atropinu a kokainu, zkoumal také chinony a jejich sloučeniny. Nejvýznamnější jsou ale Willstätterovy práce z oblasti rostlinných a živočišných barev. Rozpracoval chemickou metodu zkoumání těchto barev a s její pomocí získal nové informace o chlorofylu. Willstätter zkoumal složení chlorofylu a jako první objevil, že základní složkou čistého chlorofylu je hořčík. Mimo chlorofyl Willstätter zkoumal také další barviva, která jsou produkována např. krví, květy, natí a plody rostlin, objasnil složení modrého pigmentu – antokyaninu. Zkoumal enzymy a rozpracoval způsoby jejich získávání, vytvořil teorii dvousložkové podstaty enzymů, podle které se enzymy skládají z koloidního nositele a aktivní skupiny. Willstätter je právem označován za zakladatele rostlinné chemie.