Otto Wallach (27. 3. 1847 – 26. 2. 1931)

Nobelovu cenu získal v roce 1910 za zásluhy o rozvoj organické chemie a za práce v oblasti alicyklických sloučenin.

Německý organický chemik Otto Wallach se narodil roku 1847 v rodině vysokého státního úředníka (později se jeho otec stal prezidentem obchodní komory). Studoval na univerzitě v Göttingenu a na univerzitě v Berlíně, kde byl žákem A. W. Hofmanna (zakladatel syntetické výroby anilínových barev v Německu). Po ukončení studia pracoval na univerzitě v Berlíně, na univerzitě v Bonnu a několik let působil v továrně na výrobu anilínových barev. V roce 1873 se stal docentem a v roce 1876 profesorem chemie na univerzitě v Bonnu. Stěžejní oblastí vědecké činnosti Otty Wallacha byl výzkum přírodních vonných látek – éterických olejů. Éterické oleje jsou směsí látek, které patří převážně do skupiny terpenů a získávají se izolací z rostlinného materiálu. Ve své práci se Wallach zaměřil na výzkum chemické povahy těchto olejů a terpenů. Podařilo se mu vypracovat metody jejich extrakce a objevil umělou cestu získávání terpenů. Wallach terpeny chemicky analyzoval a uspořádal je podle chemické struktury, což bylo ve své době považováno za jeden z největších triumfů chemie. Použití éterických olejů je obrovské – parfumerie, kosmetika, farmacie, potravinářský Průmysl, průmysl laků atd. a právě objevy Otty Wallacha významně ovlivnily rozvoj všech těchto oblastí.