Melvin Calvin (8. 4. 1911 - 8. 1. 1997)

Americký chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii roku 1961 za výzkumy asimilace oxidu uhličitého v rostlinách.

Studoval na vysoké škole báňské a technologické v Michiganu, kde v roce 1931 získal doktorát z chemie. V letech 1935-1937 působil na univerzitě v Manchestru, od roku 1947 byl na univerzitě v Berkeley, kde se stal profesorem. Byl ředitelem biochemického oddělení Lawrencova ústavu (dnes Üstav chemické biodynamiky) Je členem Národní akademie věd USA. Zabýval se elektronovou afinitou halogenů, později koordinační katalýzou zejména porfyrinů. Studoval jejich elektronové, fotoelektrické a fotochemické reakce a teoretické problémy struktury organických barviv Nejvýznamnější úspěchy dosáhl při výzkumu fotosyntézy v oblasti asimilace oxidu uhličitého. Calvin zjistil, že oxid uhličitý vstupuje při fixaci do fotosyntetických reakcí karboxylační reakcí, tj. naváže se na molekulu ribolozového difosfátu, ze které vzniká kyselina 3-fosfoglycerová a dále 3-fosfoglyceraldehyd Určité množství této sloučeniny se dalšími reakcemi mění na stálé produkty fotosyntézy - jako jsou cukry, tuky, bílkoviny a jiné látky - další část je použita k obnovení ribulozového diosfátu, na nějž se znovu naváže oxid uhličitý. Při svých výzkumech používal radioaktivní izotop uhlíku 14C. Calvin tak objasnil velmi komplikovaný regenerační mechanismus asimilace oxidu uhličitého. Přitom objevil, že v procesu této asimilace vzniká deset meziproduktů a že reakce mezi nimi katalyzuje jedenáct různých enzymů.