Přehled matematiky pro studium fyzikální chemie

Interaktivní applety jsou vytvořeny pomocí programu GeoGebra. Dokud se applet nenačte, zobrazuje se název tohoto programu. Rychlost načítání závisí na řadě faktorů.

Pomocí posuvníků můžete měnit jednotlivé koeficienty v předpisech funkcí. Kolečko myši použijte pro přiblížení či oddálení kartézské soustavy souřadnic (např. zmizí-li Vám předpis funkce pro zvolené koeficienty). Symbol v pravém horním rohu slouží pro obnovení původního grafu funkce a soustavy souřadnic.


Konstantní funkce

Lineární funkce

Kvadratická funkce

Mocninná funkce

Lineární lomená funkce

Exponenciální funkce

Logaritmická funkce

Inverzní funkce