Joseph John Thomson (18. 12. 1856 - 30. 8. 1904)

Anglický fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku 1906 za teoretické a experimentální výzkumy elektrické vodivosti plynů.

Thomson studoval na univerzitě v Manchesteru a Cambridgi. Od roku 1884 byl profesorem experimentální fyziky na Triniti College a ředitelem Cavendishovy laboratoře. V letech 1905-1918 byl profesorem na královském institutu v Londýně a od roku 1919 ředitelem Trinity College. V letech 1915-1920 byl prezidentem anglické akademie věd Royal Society v Londýně. Své nejdůležitější objevy vykonal v oblasti elektřiny. Zabýval se experimentálním a teoretických výzkumem jevů, které provázejí přechod elektrického proudu zředěnými plyny. Vysvětlil vedení elektřiny v plynech přítomností kladných a záporných iontů, jakož i volných elektronů. Lenardovi se podařilo v roce 1893 dostat katodové paprsky z vývojové trubice ven do volného prostoru a to umožnilo provést s nimi pokusy. V roce 1897 Thomson změřil pouze poměr elektrického návoje a hmotnosti částic katodových paprsků, kterým v roce 1900 dal anglický fyzik J. Stoney název elektrony. Tím vlastně Thomson objevil existenci volných elektronů. Teprve tehdy se potvrdila teorie o atomové struktuře elektřiny a mohla se rozvinou v moderní elektronovou teorii. V roce 1903 navrhl model atomu, který vycházel z této představy: atom je kulatého tvaru a jeho nitro je vyplněno elektrickým nábojem s konstatní objemovou hustotou, v něm tolik elektronůů, že na povrchu je atoml elektrický neutrální. Tento model však byl záhy překonán novým modelem, který vytvořil jeho žák E: Rutherford. Navzdory romu měl svůj podíl na překonání starých představ o stavbě atomu ještě z dob Demokritových. Thomson rozpracoval také tzv. hmotnostní spektroskopii a v roce 1913 její pomocí podal důkaz o existenci izotopie dvou druhů atomů neradioaktivního původu - izotopů neonů s hmotnostními čísly 20 a 22. Tato metoda později posloužila F. W. Astonovi při konstrukci hmotnostního spektroskopu, těn ji dále zdokonalil a jejím přispěním objevil nové izotopy. Thomson patřil k zakladatelůn elektronoé teorie kovů.