Johannes Nicolaus Brönsted (22. 2. 1879 - 17. 12. 1947)

Dánský fyzikální chemik. Byl profesorem na univerzitě v Kodani.

Pracoval zejména v oblasti chemické afinity, oddělování izotopů a makromolekulárních látek. Především je znám jako tvůrce protolytické teorie kyselin a zásad v roztocích. Podle ní jsou kyseliny látky schopné poskytovat H+ (proton) a zásady látky schopné H+ (proton) přijmout. Tuto teorii vypracoval roku 1923 a opravil tím Arrheniovo pojetí kyselin a zásad, které se vztahovalo pouze na vodné roztoky.