Germain Henri Hess (7. 8. 1802 - 30. 11. 1850)

Ruský chemik a biolog švýcarského původu. Je zakladatelem termochemie.

Hess studoval lékařství v Jurjevě, zabýval se hlavně chemií a geologií. Roku 1826 studoval u Berzelia ve Stockholmu. Provázel také geologa Engelhardta na výzkumné cestě po Uralu. Nějaký čas působil jako lékař v Irkutsku. Roku 1828 se stal profesorem chemie na univerzitě v Petrohradě, roku 1834 se stal řádným akademikem. Hess se zabýval analytickými studiemi nerostných produktů Ruské říše. Provedl chemický rozbor některých nových nerostů, objevil kyselinu cukrovou. Zvláště pak vynikl pracemi termochemickými. Jeho jménem je označován druhý termochemický zákon (tzv. Hessův zákon). Zákon stanovuje tepelné poměry v systému chemických reakcí. Stanoví, že úhrnné množství produkovaného tepla je nezávisle na tom, probíhá-li reakce přímo nebo v jednotlivých stupních. Hess stanovil tento zákon roku 1840. Zákon je zvláštním případem obecného zákona zachování energie. Pro historii chemie je zajímavé, že Hess formuloval svůj zákon o dva roky dříve než formuloval J. R. Mayer první hlavní termodynamickou větu. Hessův zákon se používá ke stanovení reakčních tepel, která nelze určit přímo, nebo slučovacích tepel složitějších sloučenin. Roku 1842 objevil Hess zákon o termoneutralitě. Zákon se týká tepelného zabarvení reakcí mezi dvěmi solemi ve velmi zředěných roztocích. Tímto zákonem se řídí téměř všechny soli s výjimkou těch, jež jsou ve zředěných roztocích málo nebo abnormálně mnoho disociovány. Své práce uveřejnil Hess ve spisech Petrohradské akademie věd. Roku 1833 vydal také knihu "Založení čisté chemie".