Sublimace a krystalizace naftalenu

Pomůcky: kádinka, hodinové sklo, keramická síťka, trojnožka, plynový kahan, krystalizační miska

Chemikálie: naftalen C10H8, toluen C6H5CH3, voda H2O (studená)

Postup:
1. Do kádinky nasypeme 5 g naftalenu a postavíme ji na keramickou síťku ležící na trojnožce.
2. Na kádinku s naftalenem položíme hodinové sklo, na které nalijeme několik ml studené vody (přibližně do poloviny jeho výšky).
3. Zapálíme kahan a začneme kádinku zespodu zahřívat. Pozorujeme změny probíhající uvnitř kádinky a na spodní straně hodinového skla.
4. Do krystalizační misky nalijeme 10 ml toluenu a připravíme si nasycené roztok naftalenu (do toluenu přisypáváme naftalen za stálého míchání až do doby, dokud se nepřestane rozpouštět).
5. Krystalizační misku s jejím obsahem necháme několik hodin volně stát, dokud se toluen neodpaří.

Závěr:
Při zahřívání naftalenu docházelo k jeho sublimaci – pevný naftalen se měnil v páry, které desublimovaly (měnily se zpět v pevný naftalen) na chladných místech kádinky a spodní části hodinového skla. Po odpaření toluenu v krystalizační misce došlo k vykrystalizování naftalenu.

Bezpečnost:

 

naftalen C10H8

  

H302 H351 H410

P273 P281 P501

toluen C6H5CH3

  

H225 H361d H304 H373 H315 H336

P210 P261 P281 P301+P310 P331