Alfred Bernhard Filip Nobel (21. 10. 1833 – 10. 12. 1896)

Švédský chemik a průmyslník. Vynálezce několika druhů výbušnin a nových chemických technologií. Tvůrce Nobelovy nadace, která každoročně uděluje Nobelovu cenu.

Je otázkou, zda by Nobel zanechal svých výzkumů, kdyby věděl, kolik utrpení přinese světu vynález dynamitu. Jeho osoba je tragických ztělesněním rozporu, jejž pociťuje vědec či vynálezce před velkým objevem: zprvu hoří touhou jej uskutečnit, a později se obává následku, které by jeho vynález mohl mít. Nobelův otec Immanuel byl chemik, který experimentoval s novými druhy výbušnin. Nějaký čas působil ve Finsku a v Petrohradě, po návratu do Švédska založil nedaleko Stockholmu továrnu na výrobu nitroglycerinu. Tato výbušná látka však byla při použití ve stavebnictví (např. při lámání skal) značně nebezpečná, neboť vybuchovala i při nepatrném nárazu či rychlém zahřátí. Immanuel Nobel si proto vytkl za cíl vyrobit bezpečný nitroglycerin, ale při pokusech přišel o veškeré jmění. Když v roce 1864 získal půjčku od přátel z Francie, došlo v jeho továrně k neštěstí. Nenadálý výbuch zničil továrnu a v jejich troskách zahynulo pět lidí, mezi nimi i Alfredův nejmladší bratr Emil. Otec zdrcený touto tragédií zanechal podnikání a krátce nato zemřel. O to překvapivější bylo, když Alfred Nobel prohlásil, že bude v otcových pokusech pokračovat. Protože nezískal povolení ke stavbě nové továrny, koupil starou loď, vybavil ji potřebným laboratorním zařízením a kotvil uprostřed jezer daleko od civilizace, aby svými pokusy snad někoho neohrozil. Jeho tvrdohlavost se vyplatila: v roce 1867, tři roky po osudném výbuchu, si nechal patentovat dynamit, třaskavinu, jež byla při manipulaci výrazně bezpečnější. V dalších letech vyrobil další druhy výbušnin: třaskavou želatinu, balistit (první bezdýmný střelný prach z nitrocelulosy a nitroglycerinu), třaskavou rtuť a zdokonalil technologii výbušnin objevem roznětky a rozbušky. Výroba dynamitu podle jeho patentu se brzy rozšířila po celém světě a Nobel se stal v krátké době nejbohatším vynálezcem. Přesto žil nebývale skromně, pracoval neúnavně dál - zdokonalil např. destilaci petroleje - a osobně kontroloval výrobu dynamitu v evropských státech. Finančně podporoval mladé vědce a vynáleze, dopisoval si s významnými osobnostmi z celého světa. Bertě Suttnerové, zakladatelce novodobého mírového hnutí, napsal: ,,Mé továrny zabrání snad válce spíš než vaše mírové kongresy. Okamžik, kdy se dvě armády budou moci během jedné minuty navzájem zničit, jistě odradí všechny civilizované státy od válek a připnutí je rozpustit armády.'' Jak hluboce se mýlil! Vynálezce se však z hrůz 1. světové války již nedožil. V listopadu 1895 jej lékař v Paříži upozornil na vážné onemocnění srdce a Nobel se z obav před brzkým koncem a snad i z výčitek nad hrůzným využitím dynamitu sepsal nejslavnější závěť v dějinách. Z veškerého svého majetku, který tvoří neuvěřitelných 33 milionů švédských korun, založil fond, z něhož měly být každoročně udíleny ceny osobnostem, jejichž práce přinesla lidstvu největší užitek v pěti oblastech: fyzika, chemie, fyziologie a lékařství, literatura, mírové hnutí. Od roku 1969 je udílena i cena za ekonomii. Po Nobelově smrti trvalo ještě čtyři roky, než se podařilo Nobelovu nadaci založit. Příbuzní totiž tvrdili, že Nobel pořídil závěť v pomýlení smyslů a je tedy neplatná, což však svědkové sepsání rezolutně odmítli. Ceny byly poprvé uděleny v roce 1901, v den Nobelova úmrtí. Cena se skládá z finanční odměny, jejíž výše závisí na rentabilitě fondu v daném roce (cca 6,7 milionu švédských korun), ze zlaté medaile a z diplom. Jakkoli byl výběr nositelů ceny během minulého století kritizován (výbor pro udílení se nevyhnul politickým tlakům i módním preferencím). Nobelova cena zůstává nejprestižnějším oceněním ve vědě i literatuře.